Savićević: Predsjednik Zvezde je bacio atomsku bombu na nogomet u Crnoj Gori