Prije pokolja u džamijama pozvao gledatelje da počnu pratiti ovog čovjeka