Prije 11 godina ubijena je mlada Kristina. Ubio ju je odvijačem, a tijelo bacio