Objavljeno koliko smo platiti boravak ratnog zločinca Merčepa u toplicama