Jen oslabio prema dolaru na međunarodnim tržištima