I Washington Post piše o Krstičevićevom fijasku s avionima