Golgeteru kojeg traži Kovač dan ultimatum: Novi ugovor ili te prodajemo