Ella Dvornik: Bila sam zlostavljana u vezi, on se ispričavao i mojoj mami