Demokrati preuzeli kontrolu nad američkim Zastupničkim domom