"Daruvarac": Kazna je prerigorozna, kao da sam nekoga ubio