Bura radi kaos, hladnoća i snijeg u gradovima. Što nas čeka?